top of page

Kvalitet og kundetilfredshed

SERVICES

Fjernvarme

En af vores kernekompetencer er etablering af fjernvarme, naturgas og andre forsyningstyper. Her tilbyder vi at stå for alle processens faser:

 • Projektering, indmåling og behandling af grundkort

 • Indhentning af gravetilladelse

 • Udarbejdelse af skilteplaner

 • Forhandling og lodsejerkontakt

 • Gravearbejde og retablering

 • Brolægning og asfaltering

 • Underføringer og styret underboring

 • Certificeret svejsning og fjernvarmerør (PE)

Kontakt os og hør, hvordan vi kan skabe en løsning, de tilgodeser alle projekts aspekter.

Kabler

Ved etablering af el- (høj- og lavspænding), antenne-, lysleder- eller telekabler er BUKAM en stærk samarbejdspartner. Vi har ressourcerne, ekspertisen og det rette materiel til at klare opgaverne. Vi råder over gravemaskiner, blæsehold, skydehold, kabelplov, ruller og trækstation.

Vi tilbyder at stå for hele processen, lige fra projektering og indhentning af tilladelser, til selve grave- og anlægsarbejdet og overlevering af et færdigt projekt af højeste kvalitet og med fuld tryghed og gennemsigtighed i arbejdet

Vi er også med i forreste række, når Danmark skal dækkes med fiberkabler. Vi etablerer backbone-forbindelser og Fiber To The Home.

Vand

BUKAM tilbyder alle former for arbejder i forbindelserne med etablering af vandledningsprojekter. Vi har erfarne smede, som kan udføre USME-certificerede svejsearbejder samt det nødvendige materiel, såsom gravemaskiner, skydehold og en 40-tons burster.

Vores opgaver spænder fra det forberedende arbejde med projektering og til det udførende gravearbejde. De afsluttende opgaver indebærer eksempelvis rørsvejsning, underføring, trykprøvning, kontrol og kloring, før ledningerne er klar til brug.

Kloakløsninger

Klimaændringerne betyder, at vi i fremtiden kan forvente meget store regnmængder på meget kort tid. BUKAM tilbyder renovering, udbygning og optimering af afløbssystemer og kloaknettet. Med en løsning fra BUKAM har du en kloakløsning, der holder - også til monsterregn.

BUKAM tilbyder alle former for arbejder i forbindelse med etablering af hovedkloakerings- og spildevandsløsninger.

 • Hovedkloakarbejder, retablering og afløbsledninger

 • Nyanlæg af hovedkloakker

 • Relining af hovedkloaknet

 • Rørsprængning af hovedkloakker

 • Tryksatte hovedkloakker og stikledninger

 • Nedpløjning af trykledninger

Desuden udfører vi mange opgaver med kloakering i det åbne land, eksempelvis med pumpesystmer og etablering af miniresnseanlæg og rodzoneanlæg med beplantet filter.

Kloakmester-certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol.

SERVICES

HVEM ER VI?

BUKAM er en værdiskabende samarbejdspartner inden for fjernvarme, vand- og kloakløsninger samt kabelarbjde. Vi er en ung organisation, men størstedelen af vores 40 medarbejdere har mange års erfaring og er veluddannede inden for lednings-, enterprenør- og anlægsarbejde.

Gennem troværdig forretningsgang og et ufravigeligt fokus på kvalitetsløsninger og kundetilfredshed har vi gennem årene oplevet en stabil vækst. Vi er engageret i både små og store projekter for eksempelvis fibernetudbydere, forsyningsselskaber, boligforeninger, erhvervslivet og det offentlige.

BUKAM påtager sig opgaver i alle enterpriseformer, også totalenterprise. Jo tidligere vi bliver en del af det forestående projekt, jo mere værdi kan vi skabe for dig. Vi gør meget ud af at være en virksomhed med gode personlige relationer til alle kunder og samarbejdspartnere. Ligeledes har vi et stærkt fokus på energi- og ressourcebesparelse i alle vores arbejdsgange og løsninger - som f.eks. elektricitets- og brændstofforbruget på alle vores maskiner.

ABOUT

GALLERI

BUKAM
BUKAM
BUKAM
BUKAM
BUKAM
BUKAM
BUKAM
BUKAM
BUKAM

2017

Firma etableret

2

Afdelinger

40

Medarbejdere
PROJECTS

KONTAKT

Kontakt

Direktør

Hans Peter Buch

+45 3046 4860

hpb@bukam.dk

Beskeden er afsendt til BUKAM

BUKAM Enterprise ApS
BUKAM Enterprise ApS

Måde Industrivej 27
6705 Esbjerg Ø

Tlf.: +4570205972
E-mail: bukam@bukam.dk

CVR-nr. 38693891

Information vedr. behandling af personoplysninger
CONTACT
bottom of page